Marek Natusiewicz

Materiały

Może z Budapesztu widać lepiej?

O Ruchu Narodowy, Jobbiku, Węgrzech, historii...

Geopolityka polska a geopolityka Rzeczypospolitej

Czyżby dopiero Chińczycy mieli nas wyrwać z otępienia...?

Geopolityko, geopolityko... cóżeś ty za pani...

Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma "Ymer" w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin geopolityki, jako nauki akademickiej. Geopolityka dzieli się na geopolitykę akademicką i geopolitykę stosowaną. Geopolityka akademicka jest interdyscyplinarną nauką, która bada związki i zależności pomiędzy powstawaniem i funkcjonowaniem państw a wpływem na to czynników geograficznych i czasowych. Geopolityka stosowana jest metodą prowadzenia polityki międzynarodowej, opartej przede wszystkim na determinizmie geograficznym. Jej fundamentem jest myślenie w kategoriach przestrzennych. Relacje państw postrzega ona w kategoriach konfliktów interesów i nieustannej rywalizacji o wpływy.

Polski ideał polityczności

Polacy stworzyli w swojej historii bardzo szczególny sposób uczestnictwa w życiu politycznym. Zakłada on, że wszyscy obywatele, a nie tylko wąskie elity, powołani są do udziału w polityce.

Polityka polska czy Jagiellonów?

(...) Polityka dynastyczna Jagiellonów nastawiona była, głównie na opanowanie tronów sąsiednich, czyli tronu królestwa Czech, Węgier, Litwy. Podejmowano także próby opanowania tronu w Mołdawii. (...)  

Interes dynastii interesem państwa?

Jagiellonowie nie gorsi (a może nawet lepsi) od Andegawena...

Przywileje szlacheckie czyli...

który kraj to przetrzyma...?

Kłopoty z Rzeczpospolitą

Rzeczpospolita – staropolskie określenie państwa o ustroju republikańskim (z łac. Res Publica = republika, rzeczpospolita)

Korona Królestwa Polskiego

W poszukiwaniu polskiej opoki...

Cesarstwo rzymskie w dobie upadku...

Koniec cywilizacji europejskiej. Przetrwają ci na peryferiach, albo ci, którzy wiedzą, co począć ze swoją przyszłością.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej