Marek Mądrzak-lustratorpolski

Materiały

Ojciec założyciel III RP nr 9

Zza kulis korespondencji z IPN mogę Państwu zdradzić, że żadna skarga, zażalenie, a obecnie Wezwanie dot. nierzetelnego prowadzenia kwerend archiwalnych dot. parlamentarzystów przełomu epok, nie zostały uznane za zasadne. Brnijmy więc dalej, papier jest cierpliwy, a zarobki urzędników nie zagrożone:

Ks. Antoni Kurek upamiętnia peron Dworca Warszawa Śródmieście

Tradycyjnie prawacy pytają, dlaczego publikuję dokumenty Służby Bezpieczeństwa o ks. Kurku już po jego śmierci. Cierpliwie wyjaśniam, że chociaż kwerendę na temat Księdza zamówiłem przed jego śmiercią, to jej wyniki udostępniono mi już po jego śmierci, więc ja osobiście nie mogłem nic w tej sprawie zrobić. Istniała taka szansa podczas przygotowania do publikacji dokumentów operacji SB przeciwko „Ruchowi”. Donos ks. Kurka znajduje się w tej teczce, ale nikt się nad nim nie pochylił- ani pracownik IPN, bo dzieło i tak jest obszerne, ani bohater teczki Andrzej Czuma, bo donos nie dotyczył go osobiście. Cenię sobie ten dokument za świadectwo o dostosowaniu się oficera prowadzącego do potrzeb cenionego źródła informacji.

Ks. Antoni Kurek a prestiż UAM w Poznaniu

Autorzy pieśni na Wikipedii i na stronie UKSW słowem nie zająknęli się, że ks. Kurek karierę naukową rozpoczynał od przedmiotów ścisłych. Skoro więc zmarły namawiał wszystkich wokół do nieustannego rozwoju intelektualnego, to ja również namawiam do poznania determinacji, jaką charakteryzował się ks. Kurek w zdobywaniu wiedzy: nawet gdy wypraszano go drzwiami, wracał oknem.

Ks. Antoni Kurek i elegia na stronie UKSW

Wystarczy poświęcić kilka chwil na lekturę elegii o zmarłym wykładowcy UKSW- ks. prof. Antonim Kurku, aby zrozumieć, że opisana w Wielki Czwartek polityka kadrowa Urzędu do Spraw Wyznań aktualnie triumfuje. Autorem elegijnego biogramu ks. Kurka jest filolog klasyczny po zmianie zawodu. Zapytany o drugą (pierwszą?) stronę życia ks. Kurka odpowiedział błyskotliwie, że korzystał z dokumentów wewnątrzuczelnianych. Widocznie historycy zatrudnieni na UKSW pracują przy poważniejszych sprawach niż życiorys ks. Kurka (niż teczki z IPN). Zgadzam się z takim postawieniem sprawy: ujawniona (zatajona) w IPN przeszłość wykładowców ATK/UKSW jest sprawą prestiżu i PR tej uczelni, a nie sprawą historyczną. Nie ujawniono przede mną nawet tego, czy pracownicy UKSW badają przeszłość  swojej własnej uczelni- tajne/poufne.

Ks. prof. Ryszard Rumianek – w ewidencji operacyjnej

Wielki Czwartek od zawsze rodzi pytania o kondycję duchowieństwa. Wczoraj okazało się, że nawet sam Papież, który chciał jego odnowy, nie ma już zbyt wielu złudzeń i poprzeczkę obniżył: nie-Supermani. Skoro wymagania obniżono, teraz bez atmosfery wykluczenia z zawodu można wspominać relacje księży z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Z publikowanych wczoraj dokumentów jasno wynika, że władza PRL- nie tylko SB, ale przede wszystkim Urząd do Spraw Wyznań- dokonywały korzystnych dla siebie roszad personalnych we władzach Akademii Teologii Katolickiej. W dodatku kadra tej uczelni była skonfliktowana z najwyższymi władzami Kościoła w PRL, a zwłaszcza z Prymasem Wyszyńskim. Dlatego za chichot historii uznaję, że ATK przemianowano na UKSW, a jego Rektorem wybrano osobę zarejestrowaną w ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika.      

Akademia Teologii Katolickiej cz. 4

Przypuszczam, że w latach PRL nie tylko ja myślałem o ATK jako o siedzibie myśli wolnej od komunistycznych i marksistowskich wpływów. Jak wynika z lektury teczki z zasobu IPN bardzo się myliłem. Utworzenie ATK spędzało sen z oczu dostojników Kościoła i było postrzegane jako kolejna dywersja zastosowana w walce czerwonych z religią. 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK cz. 3

Trzecia grupa pracowników Wydziału powstała z osób, których wyniki kwerendy archiwalnej w IPN nie pozwoliły na zaliczenie ich do dwóch poprzednich grup. Na razie unikam omawiania ich spraw, ponieważ osoby te, mimo wysyłanych na ich adresy poczty elektronicznej próśb o kontakt, nie zniżyły się do odpowiadania pracownikowi niszowego medium. Będę omawiał dokumentację tych osób pojedynczo, w zależności od reakcji władz uczelni i pionu prasowego.

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK cz. 2

Drugą grupę jest mi najprzyjemniej przedstawić, to grupa osób inwigilowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, tym razem z krótkim omówieniem:

Akademia Teologii Katolickiej po 1990 r.

Przyszła pora na opublikowanie wyników badań przekrojowych. Jeśli przyzwyczaili się Państwo do lektury głośnych nazwisk i ich teczek, to dzisiaj będzie lektura zupełnie innego rodzaju. Lata temu wziąłem pod lupę znamienity Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej. Skorzystałem z uprzejmości władz uczelni (w opracowaniu) i wykorzystałem opublikowane dane osobowe wszystkich pracowników naukowych tego Wydziału. Wysłane do Instytutu Pamięci Narodowej wróciły z bardzo nieoczekiwanym efektem. Jednak trudno mówić tu o całkowitym zaskoczeniu. W listopadzie 2013 r. napisałem o prof. Zbigniewie Krasnodębskim w kontekście sprawy obiektowej prowadzonej w stołecznej jednostce Służby Bezpieczeństwa na ATK pod krypt. „Dogmatyk”. Mimo znajomości działań SB wobec Kościoła rzymsko-katolickiego, podana w jednej z teczek liczba zwerbowanych na ATK osobowych źródeł informacji zafrapowała mnie. Jednak przekonany byłem, że wraz z rozwiązaniem SB wkroczyliśmy w „nowy, wspaniały świat”. Kwerendzie archiwalnej poddałem aż 49 osób- pracowników naukowych Wydziału, w większości zatrudnionych także po „przełomie” 1990 r. Pogrupowałem ich w 3 zbiorach, w zależności od wyników kwerendy w IPN.

Irena Dziedzic- czy IPN zmierza do przedawnienia

Obecność na portalu „Gazety Obywatelskiej” rozpocząłem od tekstu nt. współpracy Ireny Dziedzic z SB i brakiem woli opanowania zalewu dokumentów w zasobie IPN. Po roku mogę przypuszczać, że w sprawie Dziedzic doszło także do „nadmiernego obciążenia obowiązkami” kierownictwa pionu lustracyjnego IPN. 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej