Wolni i Solidarni

Materiały

EKONOMICZNE I PRAWNE DETERMINANTY ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO- prof. Arkadiusz Żukiewicz

Rozwój społeczny jest warunkowany licznymi czynnikami, z których ekonomia i prawo są postrzegane jako jedne z kluczowych. Gwarantują bowiem z jednej strony środki na realizację celów społecznych, z drugiej zaś udostępniają instrumenty prawnej ciągłości działań podejmowanych w ramach polityki społecznej państwa zorientowanego na społeczny rozwój.

Wolni i Solidarni - Łódź

19 kwietnia o godzinie 13:00 odbyło się oficjalne otwarcie biura posła Kornela Morawieckiego (Wolni i Solidarni) w Łodzi. W spotkaniu inaugurującym działanie biura wzięli udział min. Biskup Adam Lepa, Wojewoda Łódzki oraz Przedstawiciel NSZZ Solidarność.

WIS TV KOŁO Wolni i Solidarni OPOLE

Zostało utworzone pierwsze koło Wolni i Solidarni w okręgu wyborczym nr. 21 Zapraszamy wszystkich do samodzielnego tworzenia kół ugrupowania Wolni i Solidarni info na www.wolniisolidarni.pl Zbudujmy wolną i solidarną Polskę!

WIS TV KOŁO Wolni i Solidarni WROCŁAW

Zostało utworzone pierwsze koło Wolni i Solidarni w okręgu wyborczym nr. 3 Zapraszamy wszystkich do samodzielnego tworzenia kół ugrupowania Wolni i Solidarni info na www.wolniisolidarni.pl Zbudujmy wolną i solidarną Polskę!

Oficjalna strona partii Wolni i Solidarni

Do pobrania Statut, deklaracje, instrukcja,zarysy programu.

Wolni i Solidarni budują struktury

W historycznym budynku warszawskiej PAST-y, siedzibie m. in. Światowego Związku Żołnierzy AK odbyło się spotkanie koła poselskiego Wolni i Solidarni z samorządowcami, reprezentantami organizacji społecznych oraz sympatykami z całej Polski.

Konstytucja i społeczna gospodarka rynkowa- Adam Maksymowicz

To jeden z koniecznych elementów nowej Konstytucji RP. Nie jest on nowy. Obowiązująca obecnie Konstytucja z 1997 roku w Art. 20 zawiera zapis o społecznej gospodarce rynkowej: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Konstytucja jest stara jak świat- Adam Maksymowicz

Takie można odnieść wrażenie czytając naukowe dzieło wrocławskiego prawnika „Geneza Konstytucji”* Już choćby z tego tylko powodu pracę tę winni poznać wszyscy, którym tematyka konstytucji z różnych powodów jest bliska.

Konstytucyjne ograniczenie Trybunału Konstytucyjnego- Kamil Zaradkiewicz

Sformułowanie przez ustawodawcę na podstawie art. 197 Konstytucji („Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa” – przyp. red.) obiektywnych i precyzyjnych kryteriów procedowania przez Trybunał nie może a limine (od razu) być uznane za naruszające odrębność władzy sądowniczej (art. 173 Konstytucji), a także bez wyraźnych i przekonujących argumentów jako prowadzące do dysfunkcjonalności i naruszające zasadę sprawności działania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej