Wolni i Solidarni

Materiały

Wolni i Solidarni - Łódź

19 kwietnia o godzinie 13:00 odbyło się oficjalne otwarcie biura posła Kornela Morawieckiego (Wolni i Solidarni) w Łodzi. W spotkaniu inaugurującym działanie biura wzięli udział min. Biskup Adam Lepa, Wojewoda Łódzki oraz Przedstawiciel NSZZ Solidarność.

WIS TV KOŁO Wolni i Solidarni OPOLE

Zostało utworzone pierwsze koło Wolni i Solidarni w okręgu wyborczym nr. 21 Zapraszamy wszystkich do samodzielnego tworzenia kół ugrupowania Wolni i Solidarni info na www.wolniisolidarni.pl Zbudujmy wolną i solidarną Polskę!

WIS TV KOŁO Wolni i Solidarni WROCŁAW

Zostało utworzone pierwsze koło Wolni i Solidarni w okręgu wyborczym nr. 3 Zapraszamy wszystkich do samodzielnego tworzenia kół ugrupowania Wolni i Solidarni info na www.wolniisolidarni.pl Zbudujmy wolną i solidarną Polskę!

Oficjalna strona partii Wolni i Solidarni

Do pobrania Statut, deklaracje, instrukcja,zarysy programu.

Wolni i Solidarni budują struktury

W historycznym budynku warszawskiej PAST-y, siedzibie m. in. Światowego Związku Żołnierzy AK odbyło się spotkanie koła poselskiego Wolni i Solidarni z samorządowcami, reprezentantami organizacji społecznych oraz sympatykami z całej Polski.

Konstytucja i społeczna gospodarka rynkowa- Adam Maksymowicz

To jeden z koniecznych elementów nowej Konstytucji RP. Nie jest on nowy. Obowiązująca obecnie Konstytucja z 1997 roku w Art. 20 zawiera zapis o społecznej gospodarce rynkowej: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Konstytucja jest stara jak świat- Adam Maksymowicz

Takie można odnieść wrażenie czytając naukowe dzieło wrocławskiego prawnika „Geneza Konstytucji”* Już choćby z tego tylko powodu pracę tę winni poznać wszyscy, którym tematyka konstytucji z różnych powodów jest bliska.

Konstytucyjne ograniczenie Trybunału Konstytucyjnego- Kamil Zaradkiewicz

Sformułowanie przez ustawodawcę na podstawie art. 197 Konstytucji („Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa” – przyp. red.) obiektywnych i precyzyjnych kryteriów procedowania przez Trybunał nie może a limine (od razu) być uznane za naruszające odrębność władzy sądowniczej (art. 173 Konstytucji), a także bez wyraźnych i przekonujących argumentów jako prowadzące do dysfunkcjonalności i naruszające zasadę sprawności działania.

„Ośmielcie się być narodem wolnym” (cz. 2)

Druga połowa XVIIII wieku to okres likwidacji państwa polskiego. Jest to jednocześnie czas niezwykłego ożywienia narodowego. Okres ten wydał ludzi formatu europejskiego, a nawet światowego, oddanych bez reszty sprawie niepodległości, będących do dziś wzorem cnót obywatelskich, niezłomności ducha i wiary w możliwości tkwiące w narodzie polskim.

Pierwsza konstytucja – „Artykuły henrykowskie”- Andrzej Pancewicz

Lamentacja nad zapomnianym narodowym skarbem Współcześnie często mówi się, że pierwszą nowożytną konstytucją była Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Mówi się często również, że ustanowiona przez Sejm czteroletni Rzeczypospolitej Obojga Narodów Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. była drugą nowożytną konstytucją.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej