Ekonomia i Finanse

Materiały

Rozwój w ujęciu ekonomicznym- Kornel Kwiatek

Od co najmniej 250 lat, czyli od czasów, gdy ekonomia stała się dyscypliną „świadomą”, poszczególni badacze zastanawiali się, jakie mechanizmy rządzą życiem gospodarczym, ale przede wszystkim, jakie działania winny podejmować odpowiedzialni władcy, czy odpowiedzialne rządy, aby zapewnić wzrost dobrobytu zarówno na poziomie jednostek jak i na poziomie całych państw.

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych – działanie własne

1 czerwca kończy się nabór prac w ramach X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. W tegorocznej edycji mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Rozwój w ujęciu ekonomicznym

Rozwój jest stanem wysoce pożądanym, jednak warto zdefiniować samo pojęcie „rozwój” – czym on właściwie jest?

Miliardowe wpłaty do budżetu

W ciągu ostatnich czterech lat Lasy Republiki Czeskiej (Lesy České republiky, LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, wypłaciły państwu czeskiemu dywidendę w łącznej wysokości 26,3 mld koron czeskich (ok. 4,3 mld zł), co daje blisko 2,5 tys. koron (ok. 409 zł) na jednego obywatela Republiki Czeskiej.

Fiskus na cyberwojnie z przestępcami

Z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, ministrem rozwoju i finansów rozmawia Krzysztof Losz

Surowce dla przemysłu- Adam Maksymowicz

■ Potrzeba określenia polityki surowcowej państwa staje się zagadnieniem coraz pilniejszym i potrzebnym dla zrównoważonego rozwoju kraju.

Surowce dla przemysłu

Polska potrzebuje nowego określenia polityki surowcowej państwa. Jest to zagadnienie konieczne dla zrównoważonego rozwoju i coraz bardziej pilne.

Zależność gospodarki Polski od handlu światowego - Patryk Łomża-Zakrzewski

Świat gospodarczy, który znamy, to świat otwarty na procesy globalizacyjne. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat relacje między poszczególnymi krajami były pogłębiane, a bariery ograniczające przepływ kapitału, dóbr, usług oraz ludzi sukcesywnie zmniejszane. Poza pewnymi wyjątkami obowiązywała doktryna postępującej liberalizacji w handlu zagranicznym. Tak było dotychczas.

Prognozy gospodarcze

Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dobór i usług przypadających na mieszkańca danego kraju.

Premier Morawiecki o perspektywach gospodarczych

„Spodziewałem się utrzymania naszej bardzo dobrej perspektywy gospodarczej. Zresztą też warto podkreślić, że w momencie, kiedy agencje ratingowe przestały się zajmować polityką i interpretacjami zdarzeń politycznych, a popatrzyły bardziej głęboko na nasze dane gospodarcze, to doceniły ten wzrost gospodarczy, naszą stabilność makroekonomiczną i finansową, i zaczynają bardzo pozytywnie nas oceniać.- powiedział Morawiecki w radiu RMF FM.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej