Ekonomia i Finanse

Materiały

Emigracja zarobkowa i jej skutki społeczne oraz gospodarcze

Zmiany dokonujące się w przestrzeni życia społecznego i gospodarczego Polski końca drugiej dekady XXI wieku sprawiają, że warto przyjrzeć się bliżej zjawisku emigracji, której podłożem są kwestie ekonomiczne.

Złoto i pieniądz- Adam Maksymowicz

Złoto to pierwiastek o symbolu chemicznym Au, minerał i metal, który od starożytności do lat 70. minionego wieku pełnił rolę uniwersalnego pieniądza.

Złoto i pieniądz

Przez wieki wartość pieniądza określała ilość i jakość zawartego w monecie kruszcu – złota lub srebra.

Przełom energetyczny- Adam Maksymowicz

Wraz z nadejściem epoki przemysłowej dokonała się pierwsza globalna zmiana w wykorzystaniu źródeł energii w Europie. Spalanie drewna i innej biomasy przestało być głównym źródłem energii.

Jak wspierać strategię rozwoju zrównoważonego?- Kornel Kwiatek

Ludzkość ma możliwość uczynienia rozwoju zrównoważonym, to znaczy takim, który spełnia potrzeby teraźniejszości bez jednoczesnego zmniejszenia szans przyszłych pokoleń w spełnianiu ich potrzeb” – ten cytat, pochodzący z raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju zatytułowanego „Nasza wspólna przyszłość”, powszechnie uważa się za jedną z podstawowych definicji pojęcia rozwoju zrównoważonego.

Jak wspierać strategię rozwoju zrównoważonego?

Zrównoważony rozwój został uznany za jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej. Idea ta zawarta była już w Traktacie Amsterdamskim (1997).

Rozwój w ujęciu ekonomicznym- Kornel Kwiatek

Od co najmniej 250 lat, czyli od czasów, gdy ekonomia stała się dyscypliną „świadomą”, poszczególni badacze zastanawiali się, jakie mechanizmy rządzą życiem gospodarczym, ale przede wszystkim, jakie działania winny podejmować odpowiedzialni władcy, czy odpowiedzialne rządy, aby zapewnić wzrost dobrobytu zarówno na poziomie jednostek jak i na poziomie całych państw.

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych – działanie własne

1 czerwca kończy się nabór prac w ramach X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. W tegorocznej edycji mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Rozwój w ujęciu ekonomicznym

Rozwój jest stanem wysoce pożądanym, jednak warto zdefiniować samo pojęcie „rozwój” – czym on właściwie jest?

Surowce dla przemysłu- Adam Maksymowicz

■ Potrzeba określenia polityki surowcowej państwa staje się zagadnieniem coraz pilniejszym i potrzebnym dla zrównoważonego rozwoju kraju.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej