Podróż służbowa i jazda lokalna

Te dwa terminy występują w wielu przepisach, przede wszystkim na gruncie prawa pracy. Jak to często bywa w prawie, choć brzmią podobnie, to jednak są rozróżnialne. Przyjrzyjmy się zatem, na czym dokładnie polegają różnice i co z nich wynika.

 

 

 

Podróż służbowa

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonując swoje obowiązki poza miejscem siedziby przedsiębiorcy lub swoim stałym miejscem pracy, ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów podróży poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jest to właśnie „podróż służbowa”, kiedy to następuje przekroczenie obszaru, gdzie zatrudniony zwykle pracuje.

Kluczowe jest tu określenie miejsca pracy – czy to konkretna miejscowość, czy województwo itd. – ponieważ wtedy określamy, kiedy owo przekroczenie następuje.

Jak liczyć koszty podróży? Pomocne jest tutaj rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nazwa wskazuje, że określone tam zasady dotyczą tzw. budżetówki – jednakże art. 77(5) par. 4 kodeksu pracy stanowi, że pracownicy sektora prywatnego nie mogą mieć mniejszych diet za dojazd niż zatrudnieni w sferze publicznej. Ponadto w przypadku braku uregulowań w tej kwestii u danego pracodawcy prywatnego stosuje się odpowiednio przepisy tego rozporządzenia. 

Jazda lokalna

Podróż pracownika w ramach miejscowości będącej siedzibą przedsiębiorcy lub po obszarze wyznaczonym jako miejsce pracy jest tzw. jazdą lokalną. Pracodawca w tym wypadku nie musi zwracać kosztów przejazdu, aczkolwiek na podstawie odrębnych ustaleń może mieć obowiązek zwrotu pewnych kosztów.

Pojęcie jazdy lokalnej jest używane między innymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

Co jeszcze

Rozróżnienie jazdy lokalnej i podróży służbowej ma również doniosłe znaczenie na gruncie prawa podatkowego, m.in. w kwestii zwolnień z podatku dochodowego.

 

Marcin Żółkiewski

 

 

 

 

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej