Kto może skorzystać z karty podatkowej?- Marcin Żółkiewski

 Karta podatkowa jest jedną z form opłacania danin publicznych przewidzianą w polskim systemie prawnym. To najprostszy sposób opodatkowania, jednak mogą z niego skorzystać tylko określone podmioty. Kto może mieć kartę podatkową? Podatnicy mogący skorzystać z tej formy opodatkowania są wymienieni dokładnie w załączniku 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 Mamy tam między innymi lekarzy weterynarii i ślusarzy. Jeśli więc chcemy skorzystać z karty, warto więc na początku sprawdzić, czy zaliczamy się do grupy mogącej skorzystać z tej formy rozliczenia.

Co do zasady, uprawnieni to podmioty, które złożą stosowny wniosek, prowadzą działalność w jednej z branż z ww. załącznika, nie zatrudniają nikogo na umowę o pracę ani nie korzystają z pracy innych zakładów (z wyjątkiem usług specjalistycznych) ani też małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Inny wymóg dotyczy nieprowadzenia innej działalności rolniczej niż wymieniona w art. 23 ustawy – ona sama też nie może mieć miejsca poza terytorium Polski.

 Jak się używa kartę podatkową?

Używający karty podatkowej nie musi prowadzić ksiąg, a także jest zwolniony z obowiązku składania zeznań podatkowych. Nie jest też konieczne w jego przypadku składanie zaliczek na podatek dochodowy.

Jest to niewątpliwie wygodne, ale z drugiej strony tacy podatnicy muszą wydawać na żądanie klienta faktury i rachunki, a także przechowują w kolejności kopie tych rachunków – licząc od końca roku, kiedy były wystawiane. 

Jak złożyć wniosek?

Należy go złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego – do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli dopiero zaczynamy działalność gospodarczą, wniosek składamy przed jej rozpoczęciem albo przed wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przed wyborem formy opodatkowania należy dokładnie sprawdzić, jaka jest dla nas optymalna – nie zawsze ta najprostsza jest tą najkorzystniejsza.

 Marcin Żółkiewski

 

 

 

 

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej