Korona Królestwa Polskiego

W poszukiwaniu polskiej opoki...

Nowa węgierska konstytucja, zrywając całkowicie z latami sowieckiej dominacji, odnalazła korzenie Narodu i kultury w nawiązaniu do idei Korony św. Stefana.

Polska TRANSFORmACJA (cóż za prawdziwe słowo) utwierdziła nas w przekonaniu, że istnieje pilna konieczności ZERWANIA ciągłości z czasami minionymi i poszukiwania "twardego gruntu", na którym można byłoby ufundować narodowy byt.

Odwoływanie się do dorobku II Rzeczpospolitej spowodowała, że z całą mocą odżyły spory ideowe między "federalistami" i "integrystami", personalizowane osobami Józefa Piłsudskiego i Romana Domowskiego.

Próby nawiązywania do idei jagiellońskiej, firmowane przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nieuchronnie prowadziły na manowce w relacjach z Litwą (silny nacjonalizm), Ukrainą (nierozliczone zbrodnie w Małopolsce Wschodniej) i Białorusia (spór o mniejszość narodową).

Wydaje się, że rację ma prof. Andrzej Nowak z Krakowa, który tej polskiej opoki doszukuje się w idei Królestwa Korony Polskiej. Zwraca on uwagę, że to dzięki niej Władysław Łokietek, a po nim jego syn Kazimierz słusznie nazywany Wielkim, odbudowali polską państwowość.

Warto zauważyć, że to przede wszystkim Łokietek, czynnie przeciwstawiał się próbom rozebrania ziem polskich przez zaborczych sąsiadów. A byli nimi wówczas: Królestwo Czech Wacława II, III i Jana Luksemburskiego, Brandenburgia, Zakon Szpitala Najświętszej Maryji Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwany Krzyżakami.

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej