Prognozy gospodarcze

Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dobór i usług przypadających na mieszkańca danego kraju.

Chodzi tu o wzrost w wyrażeniu realnym, fizycznym, mierzony w sposób, który eliminuje zniekształcający wpływ zmian cen, procesów inflacyjnych. Syntetycznym miernikiem dynamiki wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produktu krajowego brutto w skali roku.

Rozwój społeczno – gospodarczy

Wszystkie procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego są uwarunkowane społecznie, odbywają się w społeczeństwach o określonej strukturze, dysponujących instytucjami społecznymi, politycznymi, normami prawnymi, wzorcami zachowań. Oznacza to, że rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez postępu społecznego, bez zmian w postawach jednostek i grup społecznych oraz w funkcjonowaniu urządzeń i instytucji społecznych.

Rezultatem rozwoju jest jakość życia społeczeństwa jako całości, jego grup społecznych i poszczególnych jednostek. Mówiąc o jakości życia mamy na myśli nie tylko dostępność i rozmiary konsumpcji dóbr i usług materialnych i niematerialnych, ale także takie zjawiska jak funkcjonowanie środowiska pracy, środowiska domowego, stopień aktywności i współpracy ludzi w zachowaniu i przyswajaniu dotychczasowego oraz tworzeniu nowego dorobku materialnego, kulturalnego, naukowego.

Praca

Jednym z najważniejszych czynników podnoszących jakość naszego życia jest praca. Oprócz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb nadaje ona naszemu życiu sens oraz pewien rytm, wyznaczający pory aktywności zawodowej, nauki, odpoczynku.

Pozostawanie bez pracy w sensie psychologicznym traktowane jest jako trudne wydarzenie życiowe, czyli wydarzenie będące źródłem stresu i znaczących zmian w funkcjonowaniu jednostki w codziennym życiu.

Osoba pozbawiona pracy, niezależnie od tego do jakiej grupy społecznej należy, podejmując pracą lub poszukując zatrudnienia zmienia swój dotychczasowy ustalony i porządkujący życie plan dnia. Brak pracy jak również zbyt niskie dochody może powodować społeczne wykluczenie – wyłączenie z funkcjonowania w życiu społecznym.

Wpływ rozwoju społeczno– gospodarczego

Problem braku pracy we współczesnym świecie dotyczy każdej grupy społecznej. Szczególnie niepokojący jest wśród absolwentów szkół wyższych i średnich.

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport z międzynarodowego projektu badawczego „Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów (EXCEPT)” z którego się dowiadujemy, że stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów była wyższa niż wśród ogółu populacji osób do 30 roku życia (21 proc. versus 18 proc), co wskazuje, że nadal istnieją bariery wejścia na rynek pracy w Polsce.

Ponadto aż 34 proc. bezrobotnych absolwentów pozostaje bez pracy ponad rok, podczas gdy odsetek długotrwale bezrobotnych wśród niedawnych absolwentów krajów unijnych wynosi mniej, bo 32 proc.. Niedopasowanie na rynku pracy, jak i zbyt mała liczba ofert pracy w Polsce to główne powody tego stanu rzeczy.

„Zaczynamy żyć w świecie,w którym ciężka praca, wymierna myśl konstrukcyjna i technologiczna, coś co jest siłą gospodarki, staje się coraz mniej wartościowe. Wyraźnie widać deprecjację pracy ludzkiej. Żyjemy w dziwnym świecie, niektórzy nazywają to turbokapitalizmem, inni mówią o kapitalizmie globalnym. W każdym razie problemów z tego tytułu jest coraz więcej. Osobiście upatruję objawy narastającej destabilizacji świata właśnie w tej niesłychanej nierównowadze bogactwa i zdeprecjonowaniu realnej gospodarki” – Wojciech Myślecki.

Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym postaramy się w gronie ekspertów znaleźć odpowiedzi na pytania: Jakie są prognozy gospodarcze na najbliższe miesiące? Czy zacznie się boom inwestycyjny? Jakie nowe zakłady powstają i będą powstawać na Dolnym Śląsku? Czy poprzez nowe inwestycje i program gospodarczy uda się doprowadzić do spadku bezrobocia i wzrostu płac?   

                                                                                                                                                           Oprac. AŁ

     

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu

25 maja 2017 o godz. 17:30

na Uniwersytecie Ekonomicznym

ul. Komandorska 118/120

        

                            

 

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Wspomóż nas!

Jeśli czytałeś lub słuchałeś...

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do subskrybcji!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej