EKONOMICZNE I PRAWNE DETERMINANTY ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO- prof. Arkadiusz Żukiewicz

Rozwój społeczny jest warunkowany licznymi czynnikami, z których ekonomia i prawo są postrzegane jako jedne z kluczowych. Gwarantują bowiem z jednej strony środki na realizację celów społecznych, z drugiej zaś udostępniają instrumenty prawnej ciągłości działań podejmowanych w ramach polityki społecznej państwa zorientowanego na społeczny rozwój.

Nie można pomijać innych, ważnych determinantów, które w istotny sposób warunkują odpowiedzialny rozwój społeczny państwa. Należą do nich uwarunkowania kulturowe, demografia, ustrój samorządowy, edukacja, zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych i duchowych czyli rozwinięte podsystemy wsparcia socjalnego, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, zabezpieczenia społecznego, mieszkalnictwa itp. Każdy z czynników może być rozpatrywany odrębnie bądź grupowo. Tym razem przedmiotem rozważań uczynione będą dwa ze wskazanych – ekonomia i system prawny.

Główne pytanie będzie dotyczyło możliwości rozwojowych w zakresie odbudowy i wzmacniania w Polsce solidarnego społeczeństwa, w którym troska o dobro wspólne będzie filarem współdziałania i wysiłków na rzecz odbudowy podstaw sprawiedliwości społecznej, podmiotowości, obywatelskości czy aktywności w demokratyzacji życia publicznego. Poszukiwanie odpowiedzi będzie oparte na:

1.  prezentacji założeń rozwoju gospodarczego kraju korelowanego z odpowiedzialnością za społeczny wymiar funkcjonowania państwa – inkluzja gospodarcza;

2.  przybliżeniu relacji polityki monetarnej i odpowiedzialnej konsumpcji orientowanej na społeczny i ekonomiczny rozwój – inkluzja finansowa;

3.  prezentacji założeń polityki społecznej państwa w zakresie demografii, rozwoju rodziny, przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej – inkluzja społeczna;

4.  zaprezentowaniu perspektywy zmian systemowych obszarze polskiego prawa, które będzie impulsem dla rozwoju społecznego Polski w XXI wieku – inkluzja prawna.

Społeczny rozwój

Wspólnym mianownikiem łączącym wskazane perspektywy będzie człowiek zarówno jako indywidualny obywatel, jak i członek tworzący grupy społeczne, społeczności lokalne i współtworzący społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłaniające się z dyskusji konkluzje o stanie kultury prawnej i gospodarczej wśród Polaków, o ich kondycji ekonomicznej i kompetencjach uzdalniających do odpowiedzialnego działania na otwartych rynkach krajowych i międzynarodowych będą prowadzić do konkluzji o praktycznym charakterze – w jaki sposób wykorzystywać potencjał istniejący w społeczeństwie dla dalszego rozwoju opartego na założeniach społecznej solidarności i odpowiedzialności. Warunki i jakość życia codziennego, poziom zamożności materialnej i duchowe bogactwo to komponenty warunkujące procesy społecznego rozwoju. Są one zależne od przyjętych w praktyce rozwiązań zarówno prawnych, jak i gospodarczych. Od nich bowiem zależy to, co decyduje o możliwości spożytkowania potencjału sił ludzkich, o których mówiła Helena Radlińska (1879-1954), że są kluczowym czynnikiem przebudowy rzeczywistości życia społecznego w teraźniejszości i przyszłości. Dodać należy, że chodzi o przebudowę prowadzącą do podnoszenia kultury i jakości życia osób, rodzin, grup społecznych, społeczności i całych społeczeństw.

Adresatami planowanego spotkania są osoby, którym bliskie są zagadnienia rozwoju społecznego opartego na fundamentach sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności, podmiotowości, szacunku dla godności ludzkiej, społecznego solidaryzmu czy aktywności w imię współtworzenia dobra wspólnego. Rozmowy będą prowadzone wokół głównych zagadnień ekonomicznych, prawnych i społeczno-politycznych, ale perspektywa dialogu nie będzie ograniczała się do hermetycznych ram przedmiotu.

 

Odpowiedzialny rozwój społeczny, któremu służy ekonomia i prawo jest kategorią pojemną, dlatego do udziału w spotkaniu są zaproszeni nie tylko ekonomiści, prawnicy i społecznicy, ale wszyscy ci, dla których Polska solidarna i odpowiedzialna stanowi dobro wspólne.

 

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Wspomóż nas!

Jeśli czytałeś lub słuchałeś...

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do subskrybcji!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej