Konstytucja dla biznesu- Paweł J. Kurzynski

W ubiegłym tygodniu, rząd przyjął propozycję Ministerstwa Rozwoju, tzw Konstytucję dla biznesu, czyli kolejną ustawę o działalności gospodarczej, porównywaną do ustawy zwanej Wilczka i Rakowskiego z 1988 roku.

Z tym, że tamta ustawa, tak przy okazji, artykułem 49, likwidowała namiastkę samorządu gospodarczego, poprzez wprowadzenie fakultatywnej przynależności do takich organizacji jak Izby Rzemieślnicze, Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego.
Udogodnienia
Obecny projekt ustawy zawiera szereg udogodnień dla prowadzących działalność gospodarczą jak i dla chętnych podjęcia się tego zadania. Na uwagę zasługuje omówienie całego projektu, ale wymienię tylko kilka zasad zasługujących na uwagę.

1.    Zasada wolności działalności gospodarczej stanowi podstawę wszystkich pozostałych gwarancji materialnych i proceduralnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
2.    Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej. Ta forma, dotychczas nie istniejąca w naszej rzeczywistości gospodarczej, stanowi bardzo duże ułatwienie dla osób chcących dorobić do swej emerytury czy niskiej pensji. Każdy kto chce podjąć się takiej, dodatkowej pracy i nie będzie uzyskiwał przychodów większych niż 50 proc. aktualnego minimalnego wynagrodzenia nie będzie musiał rejestrować taką działalność, a tym samym nie będzie zobowiązany do ponoszenia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
3.    Ulga na start – to zasada wprowadzająca ułatwienia dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.
4.    Zasada: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Jak pamiętamy, tę zasadę wprowadzono prawie trzydzieści lat temu, obecnie okoliczności zmuszają do jej powielenia.
5.    Ważna jest zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, co oznacza, że urząd nie może z góry zakładać, że ma do czynienia z nieuczciwym przedsiębiorcą. Każde podejmowanie działań wobec przedsiębiorcy powinno być obiektywnie uzasadnione.
6.    Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) ma w praktyce oznaczać interpretację przepisów na korzyść przedsiębiorcy, co spowoduje eliminację negatywnych skutków niejasności prawa dla przedsiębiorstw.
7.    Zasada uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców.
8.    Kolejna zasada to zasada proporcjonalności, która ma oznaczać,, że wszelkie działania podejmowane przez jakikolwiek organ kontrolujący tylko takich środków, które są adekwatne do zamierzonego celu. Organ ma dobierać środki takie, które są jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorcy. Z tą zasadą koreluje zasada bezstronności i zasada równego traktowania.
9.    Zasada pewności prawa.
10.    Zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych.
Zmiany niewystarczające
Wymienione (nie wszystkie) zasady i wprowadzenie ich w życie zapewne ułatwi prowadzenie każdej działalności gospodarczej. Dla realizacji tych zasad, oprócz uchwalenia ustawy, Ministerstwo Rozwoju chce powołać Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców jako stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Tutaj rodzi się pytanie: kto będzie reprezentował przedsiębiorców i jaką będą oni mieli legitymację do reprezentowania środowiska liczącego ca 2 mln podmiotów. Prawdopodobnie pojawi się podobny problem jak przy ustalaniu przedstawicieli przedsiębiorców przy Radzie Dialogu Społecznego, którzy nie posiadają właściwej legitymacji do pełnienia wskazanych funkcji. Co ważne, Komisja ta będzie miała prawo do opiniowania aktów prawnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to zatem kolejne poletko wpływów wszelkiej maści lobbystów i przedstawicieli komercyjnych organizacji obecnie istniejących w Polsce jak: Lewiatan, BCC, Krajowa Izba Gospodarcza i wiele, wiele innych.
Jest także propozycja powołania Rzecznika Przedsiębiorców. Jednakże zapisy w tej kwestii są bardzo enigmatyczne i jak na razie nie wiadomo jak będzie on funkcjonował. Będzie to jednak bardzo trudna instytucja, gdyż spraw spornych w kwestii przedsiębiorców, w obecnej sytuacji prawno-gospodarczej, jest tak dużo, że RP będzie musiała być instytucją bardzo rozbudowaną, co oznacza, że koszty utrzymania tej instytucji będą duże, a czy adekwatne, nie wiadomo.
Konkludując można uznać, że propozycja ustawy Konstytucja dla biznesu będzie odebrana przez środowisko dobrze. Jednak dla zabezpieczenia instytucjonalnego zapisów Konstytucji proponowane rozwiązania są niedostateczne. Kiedyś, za czasów PRL w miejsce zlikwidowanych Dekretem Bieruta Izb Przemysłowo-Handlowych (1951 r.) powołano Wydziały Handlu i Usług. To urzędnik decydował o wszystkim. Obecnie będzie podobnie.

Zatem kolejnym trzecim krokiem dla zoptymalizowania prowadzenia każdej działalności gospodarczej powinno być powołanie samorządu gospodarczego, co zapewni trwałe systemowe rozwiązanie.

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Wspomóż nas!

Jeśli czytałeś lub słuchałeś...

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do subskrybcji!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej