Kiedy spożywanie alkoholu na ulicy jest dozwolone?-adwokat Grzegorz Prigan

Na tak postawione pytanie odpowiedź znajdziemy w uzasadnieniu do postanowienia Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 19 stycznia 2017 r. I KZP 14/16.

Po pierwsze

W uzasadnieniu czytamy, że „osoba spożywająca alkohol w miejscu publicznym musi mieć, ze względu na grożącą jej odpowiedzialność karną, świadomość tego, czy jest to dozwolone, czy też nie. Dlatego też  katalog miejsc wskazanych w art. 14 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) należy zakreślić ściśle, wyłączając spod zakazu te miejsca, które mieszczą się w sferze cienia semantycznego użytych w tym przepisie pojęć.

      Jeśli zaś chodzi o miejsca objęte zakazem spożywania alkoholu, wskazane w uchwałach rad gmin, to winny być one odpowiednio oznaczone stosownymi znakami.”

Po drugie

Dowiadujemy się, że „użyte w art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) pojęcie „ulicy” należy interpretować zgodnie z definicją legalną tego pojęcia, zawartą w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), dopełnioną przez definicję drogi, określoną w art. 4 pkt 2 tej ustawy”.

Po trzecie

Sąd Najwyższy zaleca, aby sprawę o wykroczenie o znamionach określonych w przepisie art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) badać w ten sposób, aby sprawdzić, czy miejsce, w którym obwiniony spożywał alkohol, spełnia kryteria wynikające z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), rzecz bowiem w charakterystyce miejsca zdarzenia, a nie w jego urzędowej nazwie.

Podsumowanie

Aby ustalić, czy spożywanie alkoholu na ulicy jest dozwolone należy wykluczyć czy spożywający alkohol nie znajduje się: na terenie szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, placówki opiekuńczej lub domu studenckiego; na terenie zakładu pracy lub miejsca zbiorowego żywienia pracowników; w miejscu i czasie zorganizowanego zgromadzenia masowego lub w środku lub obiekcie transportu publicznego z pewnymi wyjątkami.

Następnie należy wykluczyć, że nie znajdujemy się na ulicy, placu lub parku, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Z tym zastrzeżeniem, że pojęcie ulicy należy interpretować zgodnie z jej definicją legalną. Gdy znajdujemy się w miejscach wyżej opisanych zakaz spożywania jest bezwzględny.

Jak widać nie jest to proste, szczególnie jeśli chodzi o definicję ulicy, a zatem lepiej po prostu nie spożywać alkoholu na przysłowiowej ulicy, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Jednakże być może życie stanie się łatwiejsze, gdyż już od 9 marca 2018 roku rada gminy w drodze uchwały będzie mogła  w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Stąd też być może już w te wakacje spożywanie alkoholu na bulwarach, wyspach i podobnych miejscach będzie legalne. 

 

 

 

 

 

 ​grzegorz.prigan@laurifer.pl

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Wspomóż nas!

Jeśli czytałeś lub słuchałeś...

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do subskrybcji!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej