Konkurs "Współczesna historia"

W imieniu Fundacji Editions Spotkania, zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie na temat wiedzy o współczesnej historii Polski. Zakres pytań konkursowych obejmować będzie treść książek, które zostały bezpłatnie przekazane do waszych szkolnych bibliotek: 1. Klimaty -Andrzeja Gelberga, 2. Ze sztambucha emigranta - Pawła Pietkuna, 3. Przełom - Zdzisława Dudka, 4. Niezłomni - Alfreda Znamierowskiego.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 lutego 2019 do dnia 31 maja 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w do dnia 10 czercwa 2019 r.

W związku z chorobą przewodniczącego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego, ogłoszenie wyników konkursu i laureatów nastąpi 10 lipca 2019 roku. Przepraszamy za dłuższy czas oczekiwania na wyniki.
 

 

Szanowni Państwo.
Działając w imieniu Fundacji Editions Spotkania, zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie na temat wiedzy o współczesnej historii Polski. Zakres pytań konkursowych obejmować będzie treść książek, które zostały bezpłatnie przekazane do waszych szkolnych bibliotek.
1. Klimaty -Andrzeja Gelberga
2. Ze sztambucha emigranta - Pawła Pietkuna
3. Przełom - Zdzisława Dudka
4. Niezłomni - Alfreda Znamierowskiego


Konkurs odbędzie się na stronie www.gazetaobywatelska.info, gdzie znajdą się losowo dobrane pytania związane z treścią w/w książek. Każde pytanie będzie punktowane. Osoby, które otrzymają najwięcej punktów otrzymają nagrody.
Pierwsze miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł.
Drugie miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
Trzecie miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.
Wyróżnienie - książka: „Autobiografia Kornela Morawieckiego” z osobistą dedykacją Marszałka Seniora.
W przypadku równej liczbie punktów rozstrzygnięcie nastąpi poprzez trzy pytania telefoniczne zadawane przez członków komisji konkursowej.

 

Regulamin konkursu „Współczesna historia”

 1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

      Organizatorem konkursu pod nazwą: „Poznaj współczesną historię”, jest wydawnictwo Editions Spotkania i Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

 1. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 lutego 2019 do dnia 31 maja 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w do dnia 10 czerwca 2019 r.

 1. UCZESTNICY

Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być osoby fizyczne, które odwiedzą stronę gazety i odpowiedzą na pytania konkursowe jak również prawidłowo zgłoszą się do Konkursu używając swoich danych.

      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.

 1. ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na odpowiedzi na losowo wybrane pytania pytania umieszczone na stronie gazety Obywatelskiej: www. gazetaobywatelska.info. Pytania dotyczą problematyki poruszanej w czterech książkach, które rozesłane były do bibliotek szkolnych:

 • Klimaty – Andrzeja Gelberga
 • Ze sztambucha emigranta – Pawła Pietkuna
 • Przełom – Zdzisława Dudka
 • Niezłomni – Alfreda Znamierowskiego

Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

 1. WYBÓR LAUREATÓW

Jury konkursu w składzie: Piotr Medoń, Artur Adamski, Albert Łyjak, wyłoni 3 (trzech) Laureatów Konkursu, którzy odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań konkursowych. W przypadku równej liczbie punktów rozstrzygnięcie nastąpi poprzez trzy pytania telefoniczne zadawane przez członków komisji konkursowej.

 1. NAGRODY

Laureaci otrzymują nagrody:

 • Pierwsze miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł.
 • Drugie miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
 • Trzecie miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.
 • Wyróżnienie - książka: „Autobiografia Kornela Morawieckiego” z osobistą dedykacją Marszałka Seniora.
 1. DANE OSOBOWE

Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody w celach związanych z Konkursem. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Przyrzekający Nagrody.

      Przyrzekający Nagrody udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestników na podstawie odrębnej umowy, na cele związane z realizacją Konkursu i wydaniem nagród w trybie art. 31 u.o.d.o.

Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu e-mailem na następujący adres: gazeta.obywatelska@gmail.com

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

                                                                                                                                                                                   Organizator

W związku z chorobą przewodniczącego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego, ogłoszenie wyników konkursu i laureatów nastąpi 10 lipca 2019 roku. Przepraszamy za dłuższy czas oczekiwania na wyniki.


KONKURS:  http://nowa.gazetaobywatelska.info/konkurs/konkurs.html


 

 

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Wspomóż nas!

Jeśli czytałeś lub słuchałeś...

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do subskrybcji!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej